Skip to main content

VUOROVAIKUTUSKOULUTUSTA KAIKILLA MAUSTEILLA

Sujuvan yhteistyön merkitys työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on kiistaton. Omalla ilmaisullaan jokainen voi vaikuttaa yhteistyön sujuvuuteen ja työyhteisön viihtyvyyteen. Mikä parasta - vuorovaikutustaidot ovat konkreettisia tekoja ja halutessa helposti opittavissa! 

SUJUVASSA VUOROVAIKUTUKSESSA JOKAINEN PÄÄSEE KÄYTTÄMÄÄN OMIA VAHVUUKSIAAN

Työtilanteessa tavoitteena on saada fokus olennaiseen, eli käsillä olevaan työhön tai asiaan. Jokaisen tulisi tiedostaa vastuunsa yhteisestä työilmapiiristä ja siitä ilmaisusta, mitä osaltaan tuo työyhteisön kohtaamisiin. Rakentavassa vuorovaikutuksessa jokainen pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja näin saadaan erilaiset toimintatavat ja näkemykset työyhteisön rikkaudeksi.

KOULUTUKSESSA USKOMME OIVALLUKSIIN

Oivallukset syntyvät toiminnallisten harjoitteiden ja spontaanin keskustelun avulla, turvallisessa ohjauksessa. Vuorovaikutuskoulutuksen ammattilaisina olemme todistaneet toiminnallisten harjoitteiden voiman kaikessa oppimisessa. Käsittelemme koulutuksissa työyhteisön haastavia kohtaamisia niin asiakaspalvelun, kuin työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen näkökulmasta- mitä minä voin tehdä helpottaakseni yhteistyön sujumista.

RAKATAn kouluttajat ovat ammattinänäyttelijöitä. Näyttelijäntyömme on halutessa käytettävissänne kaikissa koulutusmuodoissa.  Esimerkkikohtauksien avulla autamme teidät havainnoimaan yhtälailla työyhteisönne voimavaratekijät kuin karikotkin. Vuorovaikutuksen ammattilaisten ohjauksessa toiminnallinen oppiminen jättää vahvan ja positiivisen muistijäljen käsitellyistä teemoista

Pystymme räätälöimään tilaisuuksia aina pienryhmistä tuhannen ihmisen tapahtumiin ja kestoltaan 20 min aamuherättelystä useamman päivän intensiivisiin koulutuskokonaisuuksiin.

Alla on menu josta voitte valita teitä kiinnostavat aiheet, niin räätälöimme juuri teidän tarpeitanne vastaavan kokonaisuuden.

Koulutuskielinä suomi, ruotsi ja englanti.

MENU

- Show and Tell -

Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot

Rakentavassa vuorovaikutustilanteessa on helppo ratkaista ongelmat luovasti, saada aikaan synergiaa ja kehittää ideoita yhteistyöhön sitoutuneesti. Me näytämme miten ei kannata toimia ja tietysti miten homma sujuu parhaiten.

Esimerkki case: toiminnallinen luento , 100 henkeä. Toiminnallinen luento poikkeaa perinteisestä luennosta osallistavien harjoitteidensa ansiosta. Konkreettinen harjoitteleminen synnyttää keskustelua ja jättää vahvemman muistijäljen teemoista.

Osallistujan kommentti: Hartaasti toivonkin, että näitä oppeja ja oivalluksia, joita koulutuksen aikana syntyi, rupeaa myös näkymään meidän kaikkien yhteisessä kanssakäymisessä, sekä sisäisesti, että asiakkaiden suuntaan.Tällaiset koulutukset olisivat varmasti hyödyllisiä muillekin osastoille. En ole koskaan osallistunut tällaiseen aiemmin, ja sain jotenkin tästä irti aikalailla.

 

- Ensemble -

Voittavan joukkueen resepti

Onko teillä uusi tiimi vai kaipaako vanha kokoonpano uutta innostusta ja virtaa? Toimivassa ryhmässä jokainen yksilö saa voimaa kollektiivista ja tulos on aina isompi kuin osien summa. Sparraamme teitä kohti uusia ennätyksiä.

Esimerkki case: pienryhmäkoulutus, 10 henkeä. Koulutus on toiminnallista oppimista, teemme yhdessä yksinkertaisia ja hauskoja harjoitteita, joiden avulla tutkimme vuorovaikutustilanteiden tyypillisiä syy-seuraussuhteita. Jokainen harjoitus puretaan keskustellen. Kouluttaja tärkein tehtävä on luoda rento ja turvallinen ilmapiiri, jotta harjoitteiden tekeminen olisi mahdollisimman helppoa ja hauskaa. 

Osallistujan kommentti: Samoja asioita on käyty läpi aikaisemminkin, mutta tässä koulutuksessa asiaa käytiin läpi käytännönläheisimmin ja tämä toi positiivista virettä. Mm. minä-viestin hyödyntäminen aukesi uudella ja selkeällä tavalla. Lisäksi pelisääntöjen merkitys yhteisen toiminnan kannalta korostui. Sitten toisaalta rivien välistä vahvisti omaa tulkintaa ihmisten motivaatiotekijöiden ymmärryksen merkityksestä, ehkä jopa tärkeimpänä vuorovaikutuksen keinona. Ikään kuin ”samassa veneessä” –ajattelu toimijoiden vuorovaikutuksen edistämiseksi. 

- Heroes and Villains -

Asiakaspalvelu, eli asiakkaan palveleminen

Kaipaako asiakkaasi parempaa palvelua vai pitäisikö asiakkaiden vain olla parempia? Kehittämällä ensimmäistä saat luultavasti toisen kaupan päälle. Kaikki kiteytyy kolmeen koohon: keskity, kuuntele, kiinnostu.

Esimerkki case: Casedemo- koulutus, 200 henkeä. Kouluttajat rakentavat yhdessä tilaajan tai osallistujien kanssa kanssa perustilanteet, joissa käsitellään kyseisen työyhteisön haastavia kohtaamisia asiakkaan kanssa. Kohtauksissa näyttelijät liioittelevat toimintamalleja provosoidakseen osallistujat kommentoimaan ja ohjailemaan kouluttajia. Jokaisen kohtauksen jälkeen osallistujat keskustelevat havainnoistaan.

Osallistujan kommentti: Positiivinen ja valoisa näkökulma asiakaspalelu- ja vuorovaikutustilanteisiin. Kouluttajat onnistuivat heti alussa vangitsemaan yleisön huomion ja myös vapauttamaan tunnelmaa session aikana. He osasivat esityksissään välittämään sen viestin, mistä olimme suunnitteluvaiheessa puhuneet. 

 

- Limelight -

Rento esiintyminen

Jännitätkö esiintymistä? Niin mekin! Mutta se ei tarkoita että sitä tarvitsisi pelätä. Avaamme työkalupakin, jonka avulla tunnistat vahvuutesi ja otat askeleen kohti rennompaa esiintymistä. Esiintymisen taito on arvokas ominaisuus, josta on aitoa lisäarvoa työelämässä.

Sekä yksityis- että ryhmävalmennuksia.

 

Esimerkki case: Pienryhmäkoulutus, 8 henkeä. Toiminnallista oppimista, jossa teemme yhdessä helppoja ja hauskoja harjoitteita. Harjoitteet johdattavat tiedostamaan omaa ilmaisua ja antavat työkaluja kohti rennompaa vuorovaikutusta yleisön kanssa.   

Osallistujan kommentti: Koulutus oli mielestäni erinomainen. Rakenne oli hyvin yksinkertainen ja toimiva, aikaa oli varattu juuri sopivasti. Myös esiintymistilanteiden rajaaminen ja kohdentaminen oli hyvä.  Kouluttaja hoiti hommansa hienosti ja oli samalla esimerkki siitä, että rentous, yleisön huomioiminen ja osaamisen tehokas välittäminen voivat tukea toisiaan. Palasin tänään mielessäni moneen kertaan niihin eilisiin esityksiin. Niissä oli joitain maagista. 

- Show must go on -

Työhyvinvointi. Jotta jaksat

Tiedostatko mitä tuot yhteiseen työilmapiiriin ja millainen vaikutus sillä on? Työilmapiirin rakentumisesta kaikki ovat yhtä suuressa vastuussa. Tarjoamme viihdyttäviä harjoitteita ja virkistäviä ajatuksia joilla työilmapiiri paranee hetkessä.

Esimerkki case: Demonstraatioesitys, 150 henkeä. Tässä vahvasti havaintoihin ja oivalluksiin perustuvassa koulutuksessa kouluttajat näyttelevät annettujen teemojen pohjalta vuorovaikutuksen perustyökaluja. Teemoja käsitellään yleisellä tasolla niin, että sisältö on mahdolisimman helposti vastaanotettavaa.

Osallistujan kommentti: Kouluttajat toivat painokkaasti esille perusasioita, kuten oman asenteen ja vastuun tärkeyden. Monet toteamukset tai väitteet olivat entuudestaan tuttuja, mutta niiden kuuleminen ei tässä kontekstissa tuntunut ollenkaan tylsältä vanhan toistolta. Esillä olleet asiat sopivat paitsi työyhteisöön myös kaikkiin muihinkin vuorovaikutustilanteisiin. Kuulijat pääsivät myös itse tekemään/ kokeilemaan, mutta turvallisesti. Tilaisuus oli sekä hyödyllinen että viihdyttävä. Risuja en osaa edes antaa. 

 

- Standing ovations -

Palautteen antaminen. Ja sen vastaanottaminen

Palautteen saaminen auttaa meitä kehittymään sekä vahvistaa osaamistamme. Sen pitäisi olla luonnollinen osa meidän jokaista työpäiväämme. Miksi se ei ole sitä? Miksi palautteen antaminen ja vastaanottaminen koetaan niin vaikeaksi? Miksi vain negatiivinen palaute on uskottava? Meiltä myyttejä murtavia vastauksia.

Esimerkki case: Case-työskentely, 50 henkeä. Kouluttajat rakentavat yhdessä tilaajan tai osallistujien kanssa kanssa perustilanteet, joissa käsitellään haastavan palautteen antoa tai puheeksiottamista- fiktiivisiä tai  todellisia. Kouluttajamme näyttelevät esimerkit ja osallistujat pääsevät keskustelemaan sekä kommentoimaan kohtauksia.

Osallistujan kommentti: Pidimme koulutuksesta kovasti. Itse yllätyin siitä, kuinka pienestä briiffistä valmentajat saivat esiin olennaisen. Taustatyö oli tehty hyvin ja kaksikielisyyttä oli mukana juuri sopivasti muistuttamaan yrityksen kotikaupungista, silti menemättä kenenkään ärsytyskynnyksen yli.

 

-The art of saying yes-

Inspiroidu improvisaatiosta. Energisoiva ja innostava koulutus, jossa tutustumme impron filosofiaan. Kuuntele, vaikutu, hyväksy ja jatka.

Esimerkki case: Pienryhmäkoulutus, 10-20 henkeä. Improvisaation hyväksyvä filosofia on kaiken toimintamme perusta. Tässä koulutuksessa tiiminne pääsee tutustumaan improvisaatio peleihin ja leikkeihin. Kaiken pohjalla on kuitenkin jatkuva pyrkimys aitoon läsnäoloon ja toisen kokonaisvaltaiseen hyväksymiseen. Palkinnoksi saatte tiimillenne energisoituneen ja vahvasti positiivisen vireen.

Osallistujan kommentti: Koulutuksen aloitus oli luottamusta ja asiantuntemusta herättävä. Minulle aloituksen onnistuminen oli todella tärkeää, koska jotkut aiemmat kokemukseni ilmaisun/ draamaharjoitusten ohjaajista eivät ole olleet myönteisiä. Nyt pystyin alusta asti luottamaan kouluttajaan. Pidin myös siitä, että harjoitukset perusteltiin ja sain myös paljon tietoa improvisaation pelisäännöistä yms. seikoista. Kaikesta tekemisestä huokui turvallinen ja ammattitaitoinen ilmapiiri, jossa osallistujien oli mahdollista koetella mukavuusalueensa rajoja.

-Full art experience-

Strategian, vision tai arvojen prosessointi taiteen keinoin

Miellyttävä hyppy mukavuusrajojen ulkopuolelle, jossa osallistujat saadaan innostumaan strategiasta ja visiot muuttuvat toiminnaksi. Prosessoinnin lopputulos voi olla teemoitetut pienet esitykset tai lyhytelokuvat taiteen eri tyylilajeissa. Työskentely sitouttaa, motivoi sekä auttaa sisäistämään ja ymmärtämään käsiteltäviä teemoja uudesta näkökulmasta.

Esimerkki case: Multi-art workshop , 120 henkeä. Kokosimme tähän tilaisuuteen eri taiteen alojen huippuosaajia ja kouluttajia: teatteri, musiikki ja tanssi. Osallistujat jaettiin ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annettiin oma yrityksen arvo tai missio, jonka heidän tulisi välittää taiteen keinoin muille.

Tilaisuuden tavoitteena: uudenlainen ryhmäytyminen, visioiden ja missioiden käsittely uudesta tulokulmasta, heittäytyminen ja omien mukavuusrajojen laajentaminen, positiivinen muistijälki käsiteltävistä asioista sekä nauru ja energisoiva yhteistoiminta Tilaisuuden päätteksi pidettiin ” Oscar gaala”, jossa esitykset katsottiin.

- Think Big -

Rakennetaan yhdessä isompia koulutuskokonaisuuksia.

Anna meidän huolehtia koko päivän ohjelmasta. Juonnamme, fasilitoimme, koulutamme ja päivän päätteeksi tarjoamme improvisoidun esityksen! Luodaan yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus.

Esimerkki kokonaisuus: koko päivän paketti, 140 henkeä. Päivän tavoitteena oli tutkia alaistaitoja, kokouskäyttäytymistä, aktiivista kuuntelua, työhyvinvointia, muutosjohtamista.

Toteutus:

ESIMIES JA ALAISTAIDOT, KOHTI KUUNTELEVAA ORGANISAATIOTA, demo-esitys

VUOROVAIKUTUS KOKOUSTILANTEESSA, pienryhmäkoulutus

MUUTOSJOHTAMINEN JA HAASTAVAT KOHTAAMISET TYÖYHTEISÖSSÄ, case-työskentely

ILLANVIETTO, improvisoitu viihteellinen esitys